ZAWODY ZIMOWE MTB 26.02.2017

REGULAMIN

ZAWODY ZIMOWE  MTB (Barlinek – 26.02.2017 r.)

 

I – CEL IMPREZY

Wyścig ma na celu popularyzowanie turystyki rowerowej, kolarstwa górskiego wśród szerokiej rzeszy sympatyków tej prężnie rozwijającej się na całym świecie dyscypliny sportu, jak również zachęcenie całych rodzin do czynnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Dzięki tej imprezie możliwe będzie także zapoznanie z pięknem otaczającej nas przyrody, walorami turystycznymi pobliskiej doliny rzeki Płoni.

 

II – ORGANIZATORZY

Barlinecka Grupa Kolarska

 

III – TERMIN , MIEJSCE, PROGRAM

26.02.2017 Barlinek ul. Fabryczna 3D

godz.10.30 – otwarcie biura zawodów(rejestracja i wydawanie numerów startowych). 20 pierwszych numerów zarezerwowane jest wg klasyfikacji końcowej BLK’16.

godz. 11.00 – Honorowy start wspólny z bazy i po ok. 2 km start ostry na sygnał organizatora

 

IV – TRASA (DYSTANSE)

Długość trasy  38 km (dwie pętle po 13,3 km plus dojazd i powrót do pętli )

Trasa oznaczona będzie tabliczkami i/lub strzałkami na drodze. Start i finisz ulicą Fabryczną na betonie (1 km kostka /trylinka), kolejny kilometr to kawałek lasu i polnej drogi doprowadzi do „Młyna Papierni”. Za mostkiem wyjazd w lewo na nierówny asfalt do wsi Żydowo (3,5 km), gdzie wjeżdżamy na pętlę skręcając lekko w lewo na bruk do stawów przed Niepołckiem. (5,5 km)Tam rozpoczniemy pętlę jadąc w prawo do Chrapowa.(8,5 km) We wsi dwukrotnie kierujemy się asfaltem w lewo. Raz przy szkole podstawowej i drugi, po ok. 600m według drogowskazu „Jagów”. Podobnie w Jagowie(11km), dwa razy w lewo i przejazd przez Dolinę Płoni do Laskówka (ok. 15 km). Znów w lewo na bruk, który przeprowadzi przez Niepołcko do końca i początku pętli (18km). Po ukończeniu drugiej pętli przez Żydowo (ok. 34,5 km) wracamy do Barlinka nie zapominając o zjeździe przy „Młynie Papierni”(ok. 36 km). Meta w bramie bazy wyścigu (38 km).  Szczegóły ostatecznych informacji na odprawie na 5minut przed startem.

 

V – KATEGORIE

Open

 

VI – ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

  1. Zawody wygrywa zawodnik który przejedzie cały dystans w najkrótszym czasie.
  2. Limit czasowy wjazdu na drugą pętlę: 60 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie zmieścili się w limicie czasowym udają się bezpośrednio na metę i będą sklasyfikowani za zawodnikami, którzy ukończyli dwie pętle z uwzględnieniem uzyskanego czasu na mecie.
  3. Zawodnicy, którzy nie ukończą drugiej pętli i samodzielnie dotrą do mety sklasyfikowani będą wg zasad określonych w punkcie 2. Zawodnik który nie ukończy samodzielnie dystansu otrzymuje połowę punktów ostatniego sklasyfikowanego zawodnika.
  4. Zawodnik, który nie zmieścił się w limicie czasu lub zjechał z trasy zobowiązany jest do bezwzględnego odmeldowania się u organizatora do godz. 13.30 pod nr telefonu 608 628 999 lub w bezpośrednio w biurze zawodów. Brak odmeldowania skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
  5. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z nich powoduje dyskwalifikację.
  6. W uzasadnionych przypadkach organizator przed startem zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub limitów czasowych.

 

VI – WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia jakim uległ lub spowodował uczestnik.

OBOWIĄZKOWY KASK SZTYWNY

 

VIII – INFORMACJE DODATKOWE

Impreza odbywać się będzie przy  nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników imprezy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.