Dziesiąta impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2017 – Wyścig nocny

 I. Organizator:

Barlinecka Grupa Kolarska

II. Termin, miejsce program:

27.09.2017 Barlinek ul. Gorzowska 63, przy barze „Kręgielnia”

 

Start/meta: ul. Gorzowska 63, przy barze „Kręgielnia” .

godz.18.30 – otwarcie biura zawodów.

godz. 18.50 – start wspólny do pętli zapoznawczej

godz. 19.30- start lotny z ul. Gorzowskiej do pętli sportowych

godz. 20.40- zamknięcie trasy na mecie i ogłoszenie nieoficjalnych wyników.

 

III. Trasa:

Trasa ze startem przy „Kręgielni” poprowadzi w lewo ul. Gorzowską w kierunku Moczkowa, gdzie na 1/3 długości górki skręcamy w lewo w zjazd do brzegu jeziora. Dalej „singlem” aż do lasu gdzie szerszą nieco drogą i skrzyżowaniami kierujemy się (wg strzałek) przeważnie w lewo. Wyjeżdżamy na ul. Sportową i Strzelecką, następnie przy jeziorze w lewo przez park Laskera, gdzie przed murami obronnymi skręcamy lewo i docieramy ul. Jeziorną do Hali Sportowej (dawne NETTO), gdzie znów skręcamy w lewo. Tutaj pokonamy nowy odcinek, który pojawił się w zeszłym roku po terenie „Starego Tartaku”. Po ok. 400 m prostej, ale w skrajnych ciemnościach dotrzemy do brzegu jeziora, następnie skręt w prawo 150 m technicznym singlem zakończonym niebezpiecznym rowem. Po nim ostatnie 100 metrów i meta.

Do przejechania będą trzy okrążenia wokół Jeziora Barlineckiego po oznakowanej trasie, której długość wynosi ok. 10,2 km.

Pierwsze okrążenie zapoznawcze, a następnie dwa okrążenia jedziemy na sportowo.

Start na sportową część poprowadzi Artur i kiedy wszyscy bezpiecznie wyjadą na ulicę da sygnał.

Wjazd na drugą pętlę sportową należy zgłosić sędziemu podając numer startowy.

Na trasie będą rozmieszczone punkty kontroli przejazdu, ominięcie któregokolwiek punktu powoduje dyskwalifikację. Zawodnik, który pomylił trasę i ominął punkt kontrolny może powrócić do miejsca zjechania z wyznaczonej trasy i kontynuować jazdę.

Długość trasy od startu ostrego: ok. 20,5 km.

Link do trasy: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kwzsxwoiimelqemh

 

IV. Kategorie:

OPEN

 

V. Zasady przeprowadzenia zawodów:

  1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w pierwszej kolejności wg ilości ukończonych pętli, a następnie wg uzyskanego czasu ukończenia trasy.
  2. Limit czasowy wjazdu na drugą pętlę sportową: 40 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą dopuszczeni do startu na drugiej pętli.
  3. Limit czasu zamknięcia trasy: 70 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie ukończyli całej trasy w ww. limicie czasu klasyfikowani są w następującej kolejności:
  • Zawodnicy, którzy ukończyli dwie pętle sportowe nie przekraczając limitu czasu 70 min. – wg czasu ukończenia
  • Zawodnicy, którzy ukończyli jedną pętlę w limicie czasowym pierwszej pętli (40 min.) – wg czasu ukończenia pierwszej pętli
  • Zawodnicy, którzy ukończyli jedną pętlę przekraczając limit czasu pierwszej pętli (40 min.) – wg czasu ukończenia pierwszej pętli
  • Zawodnicy, którzy nie ukończyli I pętli sportowej zostaną sklasyfikowani za zawodnikami, którzy ukończyli przynajmniej jedną pętlę i otrzymają do klasyfikacji generalnej połowę ilości punktów ostatniego zawodnika, który ukończył przynajmniej jedną pętlę sportową.
  1. Zawodnik, który nie zmieścił się w limicie czasu lub zjechał z trasy zobowiązany jest do bezwzględnego odmeldowania się u organizatora do godz. 20.40 pod nr telefonu +48 606 360 330 lub w bezpośrednio w biurze zawodów. Brak odmeldowania skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
  2. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z nich powoduje dyskwalifikację.
  3. W uzasadnionych przypadkach organizator przed startem zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub limitów czasowych.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy i/lub rowery muszą być wyposażeni w dobre oświetlenie tylne i przednie, oraz telefon komórkowy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia jakim uległ lub spowodował uczestnik.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników imprezy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Więcej informacji bezpośrednio u Artura Szyszki – telefon 606 360 330

Zanim zgłosisz się na zawody KONIECZNIE zapoznaj się z REGULAMINEM zawodów !!!