Trzecia impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2018 – ĆWIERĆHARPAGAN – MTBO

30.05.2018

Termin i miejsce:
06.06.2018
godz.
17:20
ul.
Gorzowska 63, Kręgielnia „Bowling Bar”

Rejestracja zawodników od godz. 17:20 do 17:40

Start pierwszego zawodnika o godz. 17:45

 1. Ćwierćekstremalny Wyścig na Orientację ĆWIERĆHARPAGAN (zwany dalej wyścigiem) jest wyścigiem dobrowolnym i nieprzymusowym
 2. Organizatorem Wyścigu jest Barlinecka Grupa Kolarska
 3. Celami wyścigu są:
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej;
 • wyłonienie osób godnych miana ĆWIERĆHARPAGANA w rowerowej jeździe na orientację;
 • rozegranie kolejnego etapu Barlineckiej Ligi Kolarskiej
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku;
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju;
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
 • ukazanie uczestnikom piękna okolic Barlinka bliższych i dalszych
 1. Podstawowym celem jest to, aby w limicie czasowym 3 godzin przejechać 50 km, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK). Osoby, które ukończą trasę rowerową potwierdzając wszystkie PK trasy w limicie czasowym posiądą miano “ĆWIERĆHARPAGANA”.
 2. Na trasie rozmieszczone zostanie 7 Punktów Kontrolnych – PK w terenie oznaczone biało czerwonym kartonowym lampionem (kwadrat 30x30cm dzielony po przekątnej). Przy lampionie będzie powieszony perforator którym dziurkujemy kartę startową oraz awaryjnie będzie napisany kod literowy na wypadek zawinięcia perforatora przez okoliczną ludność.
 3. PK na mapie jest oznaczony czerwonym okręgiem z napisanym obok numerem PK, start jest zaznaczony czerwonym trójkątem, a meta czerwonym podwójnym okręgiem, dodatkowo na mapie jest umieszczony opis lokalizacji PK (np. skrzyżowanie drogi i linii energetycznej, róg ogrodzenia itp.)
 4. Długość trasy została obliczona według optymalnego wariantu pokonywania trasy (optymalnej kolejności potwierdzania PK), wzdłuż najkrótszych elementów liniowych na mapie: dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych.
 5. Start co jedna lub dwie minuty, w zależności od ilości zawodników. Kolejność -losowanie.
 6. Wszelkie przerwy na trasie są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 7. Wydawanie map na starcie następuje na minutę przed godziną startu.
 8. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną w skali 1:50 000 z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.
 9. Aktualność treści mapy jest wybitnie przestarzała – mapa z roku 1977
 10. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 11. WarunkiempotwierdzeniaobecnościnaPKjestperforacjaodpowiedniegopolanakarciestartowejodpowiadającemudanemuPK.Wprzypadkubrakuperforatoranależywpisaćdługopisemkodwodpowiedniepolekartystartowej.Potwierdzenianakarciestartowejuczestnikmaobowiązekdokonaćwewłasnymzakresie.
  15. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK trasy i przybycie z kartą startową na metę wyścigu do godz. 22:00.
 12. Każdy PK ma wartość wagową:
 • PK 1 ma 1 punkt wagowy,
 • PK 2 ma 2 punkty wagowe,
 • PK 3 ma 3 punkty wagowe,
 • PK 4 i PK 5 ma 4 punktów wagowych,
 • PK 6 i PK 7 ma 5 punktów wagowych,
 1. O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje uzyskana ilość punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.
 2. Wprzypadkuprzekroczenialimituczasu3godzin,zakażdąrozpoczętąminutęspóźnieniaodwynikuuczestnikaodejmujesięjedenpunktwagowy.
 3. Uczestnicy w czasie trwania wyścigu mają prawo, iść, jechać na rowerze oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było “czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji (z wyjątkiem roweru). Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami wyścigu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej (z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 20.
 4. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości) do wykorzystania po wyścigu.
 5. Protesty można składać w ciągu 1 godziny od zamknięcia mety trasy do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone natychmiast po ich złożeniu, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa wyścigu.
 6. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po wyścigu do godziny 22:00 – 6 czerwca 2017 roku w jeden z poniżej podanych sposobów:
 • na mecie (w przypadku ukończenia wyścigu, zejścia lub zjechania z trasy),
 • telefoniczne, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia na metę).
 1. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa.
 2. Zalecane wyposażenie:
 • kompas
 • telefon komórkowy
 • długopis (do wypełniania karty startowej)
 • oświetlenie rowerowe przednie (białe) i tylne (czerwone)
 1. Uczestnicy zawodów obowiązkowo muszą być wyposażeni w kask rowerowy sztywny!!!
 2. Obowiązujezakazrozpalaniaipaleniaognisknaterenachleśnych,poruszaniasiępouprawachrolnych,szkółkachleśnychiterenachprywatnych.ZaszkodywyrządzonewobecuczestnikówprzezosobytrzeciejakiodwrotnieOrganizatornieodpowiada.
 3. Obowiązujenakazprzestrzeganiaprzepisówprawa,awszczególnościzasadporuszaniasiępodrogachpublicznych,przepisówruchudrogowegoorazprzepisówprzeciw-pożarowych.Zaskutkinaruszeniatychprzepisówuczestnikodpowiadaosobiście.
 4. Narowerachobowiązujenumerstartowyprzyczepionyzprzodukierownicy.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wyścigu tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować na liście startowej. Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 5 osobami niepełnoletnimi.
 6. Udziałwwyścigujestdobrowolny.WwyściguuczestnicystartująnawłasnąodpowiedzialnośćniezależnieodwarunkówpogodowychzastanychnatrasachwyściguiwraziewypadkuniebędądochodzićoniodszkodowaniaodOrganizatorów.Fakttenodnotowujesiępoprzezpodpisanielistystartowej,naktórejuczestnikpoświadczaznajomośćregulaminuzawodów.
 7. Organizatorzyzastrzegająsobieprawodozmianyregulaminu,oczymuczestnicyzostanąpoinformowaninajpóźniejprzedstartem.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 9. Więcej informacji u Radosława Poździka 608 628 999.

Druga impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2018 – Wyścig MTB XC-GT

09.05.2018

 I. Organizator: Barlinecka Grupa Kolarska   II. Termin i miejsce: 16.05.2018 r. godz. 18:00, Barlinek ul. Fabryczna 3D – Kalita Fornir   III. Start/meta: ul. Fabryczna 3D – Kalita Fornir. MTB XC – start wspólny na dystansie 31,8 km (runda rozbiegowa 4,8 km oraz 5 rund po 5,4 km). Trasa będzie oznakowana żółtymi strzałkami i taśmą. Link […]


Pierwsza impreza BLK’18 – KLASYK POLNY

26.04.2018

Termin i miejsce: 09.05.2018 godz. 18:00 Zbiórka ul. Gorzowska 63, Kręgielnia „Bowling Bar”. Klasyk polny –  start wspólny.– szosa 65 km: Barlinek – Pełczyce – Bobrówko –  Lipie Góry – Strzelce Kraj. – Krzynka. Start ul. Gorzowska 63, Kręgielnia „Bowling Bar”. Meta Krzynka (na wysokości wjazdu do Szczecińskiej Kopalni Surowców Mineralnych) Trasa: Trasa będzie oznakowana strzałkami na asfalcie, meta […]


ZAPROSZENIE NA IMPREZĘ KOLARSKĄ

01.11.2017

Kolejny sezon BLK za nami… Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Barlineckiej Ligi Kolarskiej na uroczyste zakończenie BLK’17 oraz sezonu kolarskiego, które odbędzie się w popularnej wśród kolarzy “Kręgielni u Grzesia” (Bowling Bar) przy ul. Gorzowskiej 63B w Barlinku w sobotę 18 listopada 2017 r. o godz. 18.00. Zapisy do 10 listopada 2017 r. Po tym terminie […]