BLK’15 – WYŚCIG NOCNY

Jedenasta impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2015 – Wyścig nocny

I. Organizator:

Barlinecka Grupa Kolarska

II. Termin, miejsce program:

30.09.2015

ul. Sportowa 31, przy barzeARTI” Artur Sędłak

Start/meta: ul. Sportowa 31, przy barzeARTI” Artur Sędłak.

godz.18.40 – otwarcie biura zawodów.

godz. 19.00 – start wspólny

III. Trasa:

Optymalna trasa przez miasto prowadzi ulicami: Sportową i Strzelecką potem przy jeziorze w lewo przez park Laskera, w lewo pod murami obronnymi, dalej prosto Jeziorną do Hali Sportowej (dawne NETTO), następnie ul. Gorzowską na Moczkowo i tam w 1/3 górki lewy zjazd do jeziora i dalej wg. „strzałek”.

Do przejechania będą 3 okrążenia wokół Jeziora Barlineckiego po oznakowanej trasie, której długość wynosi ok. 10 km. Pierwsze okrążenie zapoznawcze, a następnie dwa okrążenia jedziemy na sportowo.

Wjazd na drugą pętlę sportową należy zgłosić sędziemu podając numer startowy.

Na trasie będą rozmieszczone punkty kontroli przejazdu, ominięcie któregokolwiek punktu powoduje dyskwalifikację. Zawodnik, który pomylił trasę i ominął punkt kontrolny może powrócić do miejsca zjechania z wyznaczonej trasy i kontynuować jazdę.

Długość trasy od startu ostrego: 20 km.

Link do trasy:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zpuyojdvfdydkvww

IV. Kategorie:

Open

V. Zasady przeprowadzenia zawodów:

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w pierwszej kolejności wg ilości ukończonych pętli, a następnie wg uzyskanego czasu ukończenia trasy.

2. Limit czasowy wjazdu na drugą pętlę: 45 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą dopuszczeni do startu na drugiej pętli.

3. Limit czasu zamknięcia trasy: 90 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie ukończyli całej trasy w ww. limicie czasu klasyfikowani są w następującej kolejności:

  1. Zawodnicy, którzy ukończyli dwie pętle przekraczając limit czasu 90 min. – wg czasu ukończenia
  2. Zawodnicy, którzy ukończyli jedną pętlę w limicie czasowym pierwszej pętli (45 min.) – wg czasu ukończenia pierwszej pętli
  3. Zawodnicy, którzy ukończyli jedną pętlę przekraczając limit czasu pierwszej pętli (45 min.) – wg czasu ukończenia pierwszej pętli
  4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnej pętli zostaną sklasyfikowani za zawodnikami, którzy ukończyli przynajmniej jedną pętlę i otrzymają do klasyfikacji generalnej połowę ilości punktów ostatniego zawodnika, który ukończył przynajmniej jedną pętlę

4. Zawodnik, który nie zmieścił się w limicie czasu lub zjechał z trasy zobowiązany jest do bezwzględnego odmeldowania się u organizatora do godz. 21.00 pod nr telefonu +48 606 360 330 lub w bezpośrednio w biurze zawodów. Brak odmeldowania skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

5. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z nich powoduje dyskwalifikację.

6. W uzasadnionych przypadkach organizator przed startem zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub limitów czasowych.

VI – WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy i/lub rowery muszą być wyposażeni w dobre oświetlenie tylne i przednie, oraz telefon komórkowy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia jakim uległ lub spowodował uczestnik.

VIII – INFORMACJE DODATKOWE

Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników imprezy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Więcej informacji bezpośrednio u Artura Szyszki – telefon 606 360 330

Zanim zgłosisz się na zawody KONIECZNIE zapoznaj się z REGULAMINEM  zawodów !!!