Trzecia impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2017 – “Drużynowa jazda na czas”

Drużynowa jazda na czas szosa 31,8 KM

Termin i miejsce:

07.06.2017
godz. 18:00

Zbiórka , start i meta Stacja Paliw przy Rondzie Bagińskiego w Barlinku.
Zasady rozgrywania zawodów:

Trasa: (droga nr 156) Barlinek ul. Szosa Do Lipian – Dzikowo – Mostkowo – Jedlice – Lipiany (nawrót na rondzie) – Jedlice  – Mostkowo – Dzikowo – Barlinek z metą na Stacji Paliw. Długość trasy: ok. 31,8 km (dobry asfalt, teren płaski).

Każdy uczestnik może dowolnie stworzyć i nazwać grupę liczącą od 6 do8 zawodników. Zalecane jest zgłoszenie grup co najmniej jeden dzień przed zawodami. Uczestnicy, którzy nie zbudują grupy w wymaganym czasie, zostaną losowo przydzieleni do innych grup, albo stworzą nową grupę z tzw. „zawodników niezrzeszonych” według decyzji organizatora.

Grupy zawodników startują w odstępach pięciominutowych w kolejności wynikającej ze zgłoszeń pełni gotowości bezpośrednio przed startem.

Zabronione jest łączenie się grup – odległość pomiędzy grupami powinna wynosić co najmniej 50 m (za wyjątkiem manewru wyprzedzania) – oraz korzystanie z pomocy osób trzecich (w tym jazdy za wszelkiego rodzaju pojazdami) w ukończeniu zawodów poza techniczną naprawą uszkodzonego sprzętu.

Wygrywa drużyna, której szósty zawodnik na mecie zawodów uzyska najlepszy czas przejazdu (w stosunku do czasu szóstego zawodnika innych drużyn).

Każdy zawodnik, który ukończy trasę w nieprzekraczalnym czasie 90 minut otrzyma punkty do klasyfikacji generalnej BLK’17 zdobyte przez drużynę, w której startował.

Na trasie znajdować się będą punkty kontroli przejazdu. Zawodnik, który ominie którykolwiek punkt kontroli przejazdu, przekroczył czas 90 minut lub nie ukończy trasy, zostanie sklasyfikowany z połową punktów pod warunkiem zgłoszenia faktu nieukończenia trasy i zwrotu “czipu” sędziemu do godz. 20.00 dnia zawodów.

Niekompletna drużyna na mecie klasyfikowana będzie z wynikiem 120% czasu drużyny najsłabszej. Drużyna kompletna składać się musi z co najmniej sześciu zawodników, którzy ukończą trasę zgodnie z regulaminem.

Zapisy drogą na adres e-mail: radekpozdzik@gmail.com do 06.06.2017 r. lub u sędziego na 30 minut przed startem w miejscu zawodów.

Bezpieczeństwo – zawodnicy muszą startować w kaskach ochronnych i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

Udział w wyścigu jest dobrowolny. W wyścigu uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach wyścigu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie listy startowej, na której uczestnik poświadcza znajomość regulaminu zawodów

Na rowerach obowiązuje numer startowy przyczepiony z przodu kierownicy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem

Więcej informacji bezpośrednio u Radosława Poździka pod numerem telefonu 608 628 999.
!!!Zanim zgłosisz się na zawody koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM zawodów!!!

link do trasy: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=snidfzmlepqqpqzt