Finałowa impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2017 – Duathlon rowerowy

I. Organizator:

Barlinecka Grupa Kolarska

II. Termin i miejsce:

14.10.2017 Barlinek ul. Fabryczna 3D – Kalita Fornir

 

III. Start/meta/strefa zmian: ul. Fabryczna 3D – Kalita Fornir.

godz.12.30 – otwarcie biura zawodów.

godz. 13.00 – start wspólny do etapu szosowego

 

IV.Sposób przeprowadzenia zawodów:

 1. Zawody składać się będą z dwóch części: wyścigu szosowego ze startu wspólnego oraz wyścigu MTB.
 2. Na pierwszym etapie zawodnicy wystartują na 46 km etapie szosowym, po zakończeniu którego przejadą przez strefę zmian, w której dokonają wymiany roweru szosowego na rower MTB (oraz ewentualnej zmiany obuwia), a sędzia odnotowuje ukończenie etapu i przystąpienie do kolejnego.
 3. Po wymianie roweru zawodnik ma obowiązek przełożyć numer na rower MTB!
 4. Czas podczas wymiany roweru i numeru nie zostaje zatrzymany – czas zmiany wlicza się do czasu zawodów.
 5. Jeżeli zawodnik wystartował do etapu szosowego na rowerze MTB, ma obowiązek przejechać przez strefę zmian umożliwiając odnotowanie przez sędziego faktu ukończenia etapu szosowego.
 6. Jeżeli zawodnik zrezygnuje z dalszej jazdy po etapie szosowym musi zgłosić ten fakt sędziemu zawodów.
 7. Po dokonaniu wymiany roweru zawodnik przystępuje do rywalizacji na 24 km trasie MTB. Do wjazdu na etap MTB obowiązuje limit 120 min.
 8. Duathlon wygrywa zawodnik, który pierwszy dotrze do mety po ukończeniu obu etapów. Za zwycięstwo otrzyma 200 pkt. Następni zawodnicy sklasyfikowani zostaną wg kolejności ukończenia obu etapów. Za kolejne miejsca przyznawane będą punkty do klasyfikacji generalnej w podwójnej ilości jaka przysługuje wg tabeli z 5 Regulaminu BLK’17.
 9. Zawodnicy, którzy ukończyli etap szosowy, lecz nie ukończyli etapu MTB zostaną sklasyfikowani za zawodnikami, którzy ukończą całą trasę duathlonu i otrzymają połowę punktów ostatniego zawodnika, który ukończy całą trasę zawodów.
 10. Limit czasu ukończenia zawodów wynosi 200 min. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w ww. limicie czasu, ukończyli etap szosowy, zostaną sklasyfikowani za zawodnikami, którzy ukończą całą trasę duathlonu i otrzymają połowę punktów ostatniego zawodnika, który ukończy całą trasę zawodów.
 11. Zawodnik, który nie zmieścił się w limicie czasu lub zjechał z trasy zobowiązany jest do bezwzględnego odmeldowania się u organizatora do godz. 16.30 pod nr telefonu +48 693 566 713 lub w bezpośrednio w biurze zawodów. Brak odmeldowania skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
 12. W uzasadnionych przypadkach organizator przed startem zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub limitów czasowych.
 13. Zawody finałowe traktowane są klasyfikacji generalnej jako jedne zawody.

V. Trasy:

 

Trasa szosowa – 46 km:

Barlinek-Krzynka-Buszów-Bobrówko-Jarosławsko-Pełczyce-Barlinek

Link do trasy: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qtevxyflvnkngwpk

 

Trasa MTB – 24 km:

Barlinek-Żydowo-Niepołcko-Laskówko-Jagów-Chrapowo-Żydowo -Barlinek

Link do trasy: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ptliwwwannjxiyxw

 

Trasy będą oznakowane strzałkami na asfalcie oraz żółtymi strzałkami na drzewach.

Na trasach będą rozmieszczone punkty kontroli przejazdu, ominięcie któregokolwiek punktu powoduje dyskwalifikację. Zawodnik, który pomylił trasę i ominął punkt kontrolny może powrócić do miejsca zjechania z wyznaczonej trasy i kontynuować jazdę.

 

VI. Kategorie:

OPEN

 

VII – WARUNKI UCZESTNICTWA

Bezpieczeństwo – zawodnicy muszą startować w kaskach ochronnych i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Zawodnik jest zobowiązany do startowania z umieszczonym numerem na kierownicy dostarczonym przez organizatora przez cały czas trwania zawodów.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia jakim uległ lub spowodował uczestnik.

 

VIII – INFORMACJE DODATKOWE

Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników imprezy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Więcej informacji bezpośrednio u Radosława Poździka – telefon 608 628 999

Zanim zgłosisz się na zawody KONIECZNIE zapoznaj się z REGULAMINEM zawodów !!!