Siódma impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2018 – Wyścig nocny

 I. Organizator:

Barlinecka Grupa Kolarska

 

II. Termin, miejsce program:

03.10.2017 Barlinek ul. Gorzowska 63, przy barze „Kręgielnia”

 

Start: ul. Gorzowska 63, przy barze „Kręgielnia”

Meta: okolice ul. Jeziornej 7.

godz.18.30 – otwarcie biura zawodów.

godz. 18.50 – odprawa i start wspólny do pętli zapoznawczej

godz. 19.30 – start ostry z „Dzikiej Plaży za cmentarzem” do pętli sportowych

godz. 20.40 – zamknięcie trasy na mecie i ogłoszenie nieoficjalnych wyników.

 

III. Trasa:

W ramach zapoznania z trasą zgodnie z tradycją zaplanowana jest tzw. Pętla zapoznawcza z prowadzącymi ją wskazanymi przez organizatora zawodnikami. Po jej zakończeniu trasa ze startem przy „Kręgielni” prowadzi w dół w kierunku brzegu jeziora, przy którym po ok. 50 m skręca w lewo przez kanał do „Dzikiej Plaży za cmentarzem”, gdzie zawodnicy zostaną zatrzymani do startu ostrego. Po kilku minutach na ustawienie zawodników nastąpi start ostry. Po prostej ok. 400 m trasa skręca w prawo w kierunku ścieżki rowerowej i promenady. Następnie po dojechaniu do ścieżki rowerowej, dalej trasa przechodzi ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż murów obronnych przez Park Laskera (1,2 km trasy), ul. Strzelecką, Sportową (1,6 km trasy) do ul Polana Lecha (2,6 km trasy). Dalej wg oznakowania okrąża Jezioro Barlineckie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po 9,2 km od startu trasa skręca w prawo w drogę DW 151, z której po kolejnych 800 m skręca w prawo do punktu startowego. Następnie zawodnicy pokonują jeszcze jedno pełne okrążenie, po którym pokonują singiel z kanałem (po raz drugi od startu ostrego) i finiszują pokonując 500 m prostą od „Dzikiej Plaży za cmentarzem” do mety znajdującej się przy lampie na końcu prostej (nie skręcają w prawo jak na poprzednich okrążeniach).

Do przejechania będą trzy okrążenia wokół Jeziora Barlineckiego po oznakowanej trasie, której długość wynosi ok. 10,4 km plus prosta finiszowa.

Pierwsze okrążenie zapoznawcze, a następnie dwa okrążenia jedziemy na sportowo.

Wjazd na drugą pętlę sportową należy zgłosić sędziemu podając numer startowy.

Na trasie będą rozmieszczone punkty kontroli przejazdu, ominięcie któregokolwiek punktu powoduje dyskwalifikację. Zawodnik, który pomylił trasę i ominął punkt kontrolny może powrócić do miejsca zjechania z wyznaczonej trasy i kontynuować jazdę.

Długość trasy od startu ostrego: ok. 21,3 km.

Link do trasy: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=evgajpmfnfqbiede

 

IV. Kategorie:

OPEN

 

V. Zasady przeprowadzenia zawodów:

  1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w pierwszej kolejności wg ilości ukończonych pętli, a następnie wg uzyskanego czasu ukończenia trasy.
  2. Limit czasowy wjazdu na drugą pętlę sportową: 40 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą dopuszczeni do startu na drugiej pętli.
  3. Limit czasu zamknięcia trasy: 70 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie ukończyli całej trasy w ww. limicie czasu klasyfikowani są w następującej kolejności:
  • Zawodnicy, którzy ukończyli dwie pętle sportowe nie przekraczając limitu czasu 70 min. – wg czasu ukończenia
  • Zawodnicy, którzy ukończyli jedną pętlę w limicie czasowym pierwszej pętli (40 min.) – wg czasu ukończenia pierwszej pętli
  • Zawodnicy, którzy ukończyli jedną pętlę przekraczając limit czasu pierwszej pętli (40 min.) – wg czasu ukończenia pierwszej pętli
  • Zawodnicy, którzy nie ukończyli I pętli sportowej zostaną sklasyfikowani za zawodnikami, którzy ukończyli przynajmniej jedną pętlę i otrzymają do klasyfikacji generalnej połowę ilości punktów ostatniego zawodnika, który ukończył przynajmniej jedną pętlę sportową.
  1. Zawodnik, który nie zmieścił się w limicie czasu lub zjechał z trasy zobowiązany jest do bezwzględnego odmeldowania się u organizatora do godz. 20.40 pod nr telefonu +48 606 360 330 lub w bezpośrednio w biurze zawodów. Brak odmeldowania skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
  2. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z nich powoduje dyskwalifikację.
  3. W uzasadnionych przypadkach organizator przed startem zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub limitów czasowych.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy i/lub rowery muszą być wyposażeni w dobre oświetlenie tylne i przednie, oraz telefon komórkowy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia jakim uległ lub spowodował uczestnik.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników imprezy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Więcej informacji bezpośrednio u Artura Szyszki – tel. 606 360 330 lub u Radosława Poździka – tel. 608 628 999.

Zanim zgłosisz się na zawody KONIECZNIE zapoznaj się z REGULAMINEM zawodów !!!