Ósma impreza Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2018 – Finał – Przełaje

I. Organizator:

Barlinecka Grupa Kolarska

 

II. Termin, miejsce program:

13.10.2017 Barlinek ul. Jeziorna, przy Rondzie NSZZ „Solidarność””

 

Start/Meta: okolice ul. Jeziornej 7.

 

godz.14.10 – otwarcie biura zawodów.

godz. 14.50 – odprawa techniczna

godz. 15.00 – rozpoczęcie wyścigu ze startu wspólnego

godz. 16.10 – zamknięcie trasy na mecie i ogłoszenie nieoficjalnych wyników.

 

III. Trasa i czas trwania zawodów:

Trasa zawodów składa się ze 150 m odcinka rozbiegowego oraz z pętli mierzących po 2,6 km każda. Na trasie znajdować się będą przeszkody m.in. podbieg po schodach, niski murek, krótkie naturalne sekcje piasku. Trasa będzie częściowo oznakowana strzałkami, a w części wytaśmowana. Podłoże od piaszczystego i błotnistego po krótkie odcinki utwardzone kostką brukową i płytami typu jumbo.

Czas wyścigu wynosi 60 min. Wjazd na ostatnie okrążenie będzie sygnalizowany dzwonkiem.

 

IV. Kategorie:

OPEN

 

V. Zasady przeprowadzenia zawodów:

  1. Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który pierwszy przekroczy metę.
  2. Kolejni zawodnicy (którzy nie zostali zdublowani) zostaną sklasyfikowani w kolejności wjazdu na metę na ostatnim okrążeniu. Zawodnicy zdublowani wg ilości ukończonych okrążeń i kolejności na mecie.
  3. Zawodnik zdublowany kontynuuje wyścig do czasu ukończenia zawodów przez pierwszego zawodnika. Zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, na którym zwycięzca przekroczył linie mety.
  4. Limit czasu zamknięcia trasy: 70 min. od startu. Zawodnicy, którzy nie ukończyli całej trasy w ww. limicie czasu klasyfikowani zostaną za zawodnikami, którzy ukończyli zawody w limicie i otrzymają do klasyfikacji generalnej połowę ilości punktów ostatniego zawodnika.
  5. Zawodnik, który nie zmieścił się w limicie czasu lub zjechał z trasy zobowiązany jest do bezwzględnego odmeldowania się u organizatora do godz. 16.30 pod nr telefonu +48 606 360 330 lub w bezpośrednio w biurze zawodów. Brak odmeldowania skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
  6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z nich powoduje dyskwalifikację.
  7. W uzasadnionych przypadkach organizator przed startem zawodów zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub limitów czasowych.

 

VI. Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia jakim uległ lub spowodował uczestnik.

Do startu dopuszcza się rowery przełajowe oraz MTB. Zabronione jest używanie e-bike’ów.

 

VIII. Informacje dodatkowe

Zgodnie z regulaminem Barlineckiej Ligi Kolarskiej 2018 za finał, który z składa się z jednej konkurencji, punkty do klasyfikacji generalnej nie będą podwajane.

Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów kodeksu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Więcej informacji bezpośrednio u Artura Szyszki – tel. 606 360 330 lub u Radosława Poździka – tel. 608 628 999.

Zanim zgłosisz się na zawody KONIECZNIE zapoznaj się z REGULAMINEM zawodów !!!